Illustrationer i Mia Hultmans senaste bok ”En värdefull medarbetare”

45Jag fick den stora äran att illustrera Mia Hultmans senaste bok ”En värdefull medarbetare” och i veckan var det bokrelease i Kungsträdgården i Stockholm.

Såhär skriver Mia om boken på sin sida där du också kan köpa boken:

En organisation är ingenting utan sina medarbetare. 

När en organisation skapar förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap att samexistera – då uppstår en jetmotor som bidrar till osviklig framgång. För att skapa de här förutsättningarna krävs en solid grund, som startar hos varje enskild individ. Det handlar om att hitta sina värderingar, synka dem med organisationens värderingar och utifrån det bygga ett värdefullt medarbetarskap. Ett medarbetarskap som inte handlar om metoder och koncept, utan om nytänkande. Omvärlden förändras snabbare än någonsin och alla behöver hjälpas åt att tänka nytt och möta förändring. För det krävs gemensam styrka och all den samlade förmåga som finns i en organisation – från styrelse och ledningsteam till varje enskild medarbetare och var och ens unika kompetens.

Mia Hultmans bok en värdefull medarbetare är inte skriven om, utan till medarbetare. Genom bokens sidor delar hon med sig av de byggstenar som hon anser krävs för att – med allas hjälp, starka värderingar och en stor dos medmänsklighet – bilda ett sunt medarbetarskap.

Frihet – lustfyllt – då är jag som bäst
Jag är så väldigt glad att ha fått vara med på Mias resa med den här boken. Att få illustrera hennes ord var från början till slut bara så lustfyllt. Vi tänker så lika – fast uttrycker det på olika sätt. Och Mias förtroende för mig gav mig så mycket frihet – och då är jag som bäst. Då ett arbete inleds och grundas med värme, förtroende och öppen nyfikenhet dyker de roligaste linjerna upp när jag sätter pennan i handen – och saker kommer till liv. Det är så fint det.

Sprickstolt
Illustrationerna är gjorda på iPadPro i appen Procreate och sedan vektoriserade i Adobe Illustrator. Sven De Hagar har satt samman text och bild i en skön och unik magasin-stil. Svart, vitt och magenta. Rent, avskalat men samtidigt väldigt lekfullt. Stramt och busigt i ett. Det blev bara så jäkla snyggt alltsammans tycker jag. Sprickstolt är jag!

Tack Mia! Nu fortsätter vi göra roliga gig tillsammans du och jag.
illustratör-en-värdefull-medarbetare-mia-hultman-maja-larsson

 illustratör-maja-på-näset-bok-mia-hultman-en-värdefull-medarbetare30