Teckningskurs hos Moderskeppet | Älskade streckgubbar

Jag kliver nu in i manusstadiet i kursbyggandet för Moderskeppet. Det är precis hur roligt och spännande som helst. Efter manus är klart och godkänt väntar inspelning i Moderskeppets lokaler i Jönköping. 

Kursen, som blir klar till våren/ sommaren 2014 ger dig verktygen att utnyttja bildspråket för att stärka ditt budskap. Det egna bildspråket. Ett språk som jag tycker många vuxna verkar ha förlorat någonstans på mellanstadiet i ett ”rita fint” och ”tavlor”-tänk. Genom den här kursen kan du ta tillbaka det här språket, och göra det till ditt igen. Att teckna, att skapa bilder kan ha så många fler mål än bli fint och ramas in. Bildspråket kan bli ett starkt verktyg i din vardag.

Våga och jag lovar dig att du kommer uppfattas som både rolig, modig och smart. Och jag kan lova dig ett högre engagemang hos de som lyssnar. Jag vet, för jag gör det här hela tiden i mitt arbete som graphic recorder.

alskade-streckgubbe-maja-larsson-moderskeppetÄlskade streckgubbar

Fråga en dagisgrupp vilka som kan rita – precis varenda unge räcker upp handen. Fråga en grupp vuxna, bara ett fåtal hummar att jo en streckgubbe kan de nog få till. Älskade streckgubbar. Jag önskar de blev fler, att de tog över whiteboardtavlorna och stöttade alla ord och punktlistor som klottras dit. Streckgubbarna gör saker begripliga, de hjälper oss att minnas, de skapar igenkänning. Älskade streckgubbar!

Ditt bildspråk i din vardag

Kursen ska ge dig stöd i din vardag. Det du lär dig kan bli…

  • en naturlig del i ditt arbete med personalgruppen på måndagar för att få alla med på tåget
  • en variation eller ersättare till de eviga PowerPoint-presentationerna du knackar ihop
  • ett stöd när du håller workshops för tydligare arbetsprocesser, målbeskrivningar med mera
  • ett roliga och smartare sätt att ta mötesanteckningar, du minns bättre med stöd av bilder
  • ett till språk när du står inför en ny grupp människor och ska berätta om din verksamhet, din idé, ett händelseförlopp…

http://majalarsson.se/wp-content/uploads/2014/02/bild-1.png

Målet är att bli förstådd, inte att rita fint. Begripligt? Absolut. Men fint, nej inte alls nödvändigt.

Praktisk teckningskurs

Jag bygger en teckningskurs där du hela vägen arbetar praktiskt med mitt stöd genom videor i olika avsnitt. Praktiskt för det är genom görandet du lär och gör kunskapen till din. Du kommer efter kursen kunna teckna för att bli ännu bättre på att sälja, kommunicera, utveckla, förklara, beskriva, berätta… Du kommer ha en god materialkunskap och ryggsäcken proppad med praktiska tips som du kan använda i din vardag. Du kan gå kursen genom att bli guldmedlem hos Moderskeppet.

Mer info kommer här på bloggen, håll utkik. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig på hej@majalarsson.se eller 072 – 576 32 92

maja-larsson-illustrator-graphicrecorder

badge_2013hdpi