Michael Sjöberg, Sensus studieförbund.   

Maja Larsson måste utan tvekan vara den ultimata teckningsläraren för en tonåring. Inte minst då hon på ett tekniskt briljant och lekfullt personligt sätt behärskar ämnet som konstform och lockelse. Hon får även genom ungdomars acceptans och tolerans blicka in i den magiska spåkulan och får ta del av nästa generations konstnärliga tankar. Majas konstnärliga kreativitet andas således gränsöverskridande hopp om framtiden.