Arbete med HSB, ritade workshops och konferenser

Jag har så fina kunder. En av dessa, och en av mina största kunder, är HSB. På HSB arbetar jag med bland annat bildbanker, återkommande graphic recording på konferenser och vid värdegrundsarbetet genom hela organisationen. Vi träffar personalen som möter de boende i rabatten utanför husen till högsta ledningen. Jag stöttar Mia Hultman som leder arbetet och, ledningen inom HSB och arbetsgruppen med visuellt material. Som en ritande tolk, skulle man kunna säga.

Ritat spel tillsammans med HR

Just nu skapar jag och Mia Hultman, tillsammans med HR på HSB, ett spel för nyanställda. Delarna jag ritar till spelet återanvänds såklart och fyller på bildbanken. Och material jag producerat för ett år sedan kan lyftas in i spelet.
Det är en sann ynnest att få arbeta löpande under lång tid med en kund på det här viset. Att få lära känna människorna och kulturen lite djupare gör ju också att jag kan skapa ett material som ger en helhet. Som går att använda på bästa sätt, i det lilla och i det stora, för människorna i verksamheten. Och bilder som förhoppningsvis ska hålla länge, länge.

Leverans – kunden äger alltid rättigheterna till bilderna

Jag levererar alltid högupplöst och i de filformat kunden önskar. Och jag tar bara betalt en gång, kunden äger sen materialet och tanken är att dom ska kunna använda materialet på alla möjliga tänkbara sett. På webben såväl som tryckt. Ett hus från bildbanken, framtagen till förvaltningen, trycks upp på vepor till en konferens. Jag får ett sms en kväll från en chef. Dom har firat framgångar med en personalfika där dom tryckt en av mina bilder på tårtan! Så fantastiskt fint.