Bildverkstad

Bildverkstan kan stödja din verksamhet med pedagogisk bildproduktion som ökar insikter, kvalitet och sammanhang i ert arbete. Det är ett sätt att skapa visuella inslag i arbetet som på kraftfulla sätt kompletterar språk och skrivna texter. Materialet är också anpassat för olika målgrupper. Det kan vara i form av summerande sekvens- eller översiktsbilder som snabbt förklarar nyttan och värdet i en lösning, tjänst eller annat arbetsresultat. Materialet kan utformas och erbjudas som en integrerad del i arbetet och skapas i realtid som ett dialogstöd för arbetsmöten och exempelvis workshops. Bildverkstan kan också stödja senare delar av ert arbete där ni använder illustrationer och sekvensbilder som del i avrapporteringen av ett arbete för att komplettera innehållet i övrig projektdokumentation.

Leveranser exempelvis:

  • Dialogstöd
  • Forskningskommunikation
  • Processtöd, metodutveckling
  • Arbetsmallar, visuell pedagogik
  • Visuella arbetsytor, pedagogiska strukturer
  • Projektdokumentation, presentationsmaterial
  • Bild och berättarstöd för rapporter och årsredovisningar
  • Skisser, illustrationer, sekvensbilder, scenarion och översiktsbilder
  • Grafisk profil och varumärke
illustration-overblicksbild-flode-ncc-bildverkstan-maja-larsson

Exempel: Internutbildning

Ett visuellt pedagogiskt stödmaterial för NCC‘s interna utbildningar produceras löpande under året tillsammans med ansvarig projektledare och tillhörande kommunikationsavdelning. Delbilder och sammansatta summerande bilder ger kursdeltagarna en god överblick över enskilda arbetsmoment och hur dessa jackar in i processerna. Vi arbetar med sekvensbilder, visuella flöden och översiktsbilder vilket stärker inlärningen och skapar ökad förståelse för sammanhang och helhet.

illustrationer-berattelse-kliniska-psykologer-bildverkstan-illustrator-maja-larsson

Exempel: Berättande bilder

Kliniska psykologer, Psykologförbundet, har tagit ett visuellt och pedagogiskt grepp om sina verksamhetsberättelser. Det för att på sin webbsida på ett tydligt sätt skildra hur vardagens utmaningar kan se ut för en psykolog och på vilket vis lokal evidens kan ge stöd i arbetet. Vi möter Gudrun, Janne och Sara i olika utmaningar.