Visuell kommunikation Riksantikvarieämbetet

Utbildning i visuell kommunikation och grafisk facilitering

Just nu skapar jag tillsammans med Maria Carlsson på Riksantikvarieämbetet, RAÄ, en utbildning i visuell kommunikation och grafisk facilitering ( leda med stöd av visuellt material ) för medarbetare som arbetar med många olika frågor och det mot många olika målgrupper.

Deltagarna på min kurs arbetar alla mot museer men också mot bibliotek, arkiv och olika kulturarvsinstitutioner. Även företag, kreativa näringar, utvecklare, författare, historiker, forskare, lärare, studenter och journalister är personer som gänget på RAÄ möter.

Visuell kommunikation som stöd i arbetet

RAÄ vill kapacitetsbygga internt och genom visuell kommunikation som stöd i arbetet kunna kommunicera samt leda processer med ytterligare en dimension. Att kombinera text och bild gör innehåll tydligare, resultatet blir ett konkret och greppbart material vilket ger många fördelar.

Vi minns bättre och engagerar oss mer

När du arbetar med visuellt material aktiveras fler sinnen, du får ett resultat som både går att se på och röra vid. Som ger dig en snabb överblick också över det komplexa. Alltså ett mycket gott stöd för vårt tankearbete. Det här gör att vi både minns bättre och tenderar att engagera oss mer.

RAÄ önskar stödja arbetet internt i verksamhetsplanering och projekt. Externt önskar man skapa mer engagerande föreläsningsserier och webbinarier, samt utveckla arbetet med grafisk facilitering i nätverk.

Hur det gick? Det får du komma tillbaka och läsa om i november, här på Handens Arbete.


Tills dess bjuder jag på lite bilder från ett tidigare uppdrag på RAÄ, Hack for Heritage 2018. Bilder som nu används vidare som stöd för information på webbsidan.