Grafisk facilitering på distans

Möten hålls nu i hög grad på distans. Det är en pedagogisk utmaning att skapa levande digitala möten som engagerar och inkluderar alla som deltar. Ett sätt är att medvetet arbeta med visuell kommunikation. Innan, under och efter mötet.

Digitala möten blir lätt stela och fyrkantiga. Men det behöver inte vara så! Vi behöver bara tänka till lite och inte göra som vi brukar. För det är inte som vanligt, det är på ett nytt sätt. Låt oss utforska och utveckla alla möjligheter som finns!

Trygga digitala möten

Vi är ovana vid miljön, rädda för att göra fel och inte förstå. Därför är det viktigt att skapa trygghet.

Bilder som sammanfattar ett samtal ger deltagarna en god överblick av hur mötet tar form och hur arbetet utvecklar sig. En bild kan du förhålla dig och ta ställning till. En bild skapar i sin konkreta, greppbara form viktig trygghet i gruppen. Viktig, för bara när vi är trygga kan vi nå goda resultat.

Dela mer än din skärm på distansmötet

Genom att noga tänka igenom och utforma det digitala mötet i förväg kan du göra så mycket mer än att bara dela din skärm med en av ord och punklistor fullproppad presentation. Hur förbereder du till exempel det fysiska rum från var du deltar i det digitala mötet? Kan du ta med gruppen till en intressant miljö?

Low tech i high tech

Våga lämna skärmen korta stunder. Lita på deltagarnas förmåga att skapa och tänk på att det fortfarande går fint att arbeta analogt – i en digital miljö. Low tech i high tech är en fin kombination.

Att till exempel hålla upp ett papper med ritade bilder och skrivna nyckelord vid kameran fungerar mycket bra. Det ger faktiskt en annan närhet och skapar ett gemensamt rum till skillnad från en delad skärm. Sen kan plattformar som tex Padlet komma väl till pass, där kan du fota av bilder och anteckningar och enkelt dela med gruppen.

Skapa rörelse, med korta genomgångar, många pauser och mycket interaktivt arbete i mindre grupper för att sedan dela gemensamt. Låt grafiskt material finnas som stöd genom hela arbetet.

När börjar egentligen mötet?

Har du tänkt på att du i förväg kan skicka ut grafiskt material som ramar in ditt möte på ett tydligt och enkelt sätt? Du kan i förväg ge deltagarna en tydlig bild av vad du vill att ni tillsammans ska uppnå och som redan i förväg sätter igång tankeprocesser hos var och en. Tänk dig att alla kommer väl förberedda och kanske redan har många goda idéer med sig. Tänk dig!

Skapa och skicka ut ett visuellt material som går lätt att överblicka innan mötet. Du kan skapa bilder för till exempel:

  • agendan
  • syfte, mål
  • mötesregler
  • arbetsmallar
  • övningar, uppgifter
  • diskussionsfrågor
  • mall för reflektion, tankar

Du kan också uppmana deltagarna att skriva ut vissa bilder, till exempel arbetsmallar i förväg. Det kan ge ett mer varierat arbetssätt som sätter igång tankearbetet i gruppen på ett fint sätt.

När är egentligen mötet slut?

De värdefullaste frågorna och tankarna brukar ta form efter mötet. Samma kväll, nästa dag eller kanske veckan därpå. Vad sällan vi möjliggör för att ta emot det här värdefulla, inte sant? Istället skyndar vi till nästa möte. Ett möte är faktiskt inte slut när du lägger ner locket på din laptop. Fånga deltagarnas reflektioner genom att erbjuda ett enkelt och fint sätt att dela några ord eller ritade bilder i efterhand. Grafiska mallar kan ge det stöd som krävs för att deltagarna ska dela sina tankar.

Så, ska du knacka ihop en “såndäringa” vanlig presentation igen?

Bilder och ord aktiverar tillsammans både det visuella och verbala systemet i hjärnan och du tenderar att minnas bättre och engagera dig mer. Visst är det värt att prova en ny form för ditt möte?

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.