Digital bildverkstad

Maja På Näset är nu en helt digital bildverkstad som erbjuder dig produktion, handledning och utbildning i visuell kommunikation och förändring.

Starkare, smartare och snällare

En helt digital bildverkstad förser dig som kund med ett starkare och mer mångfacetterat visuellt material. Jag har tillgång till alla verktyg i min ateljé och studio vilket förstärker och berikar leveranserna samtidigt som kostnaden för dig som kund hålls nere. Alltså både starkare, smartare och snällare.

Jag producerar företagsspecifika illustrationer, bildbanker, filmer och animationer samt visuellt stödmaterial för samtal och arbetsprocesser. I butiken kan du också köpa generella bilder ur bildbanken, symboler, arbetsmallar, böcker samt ta del av kurser.

Visuell projektledning

Visuell projektledning och kartläggning hjälper dig och din arbetsgrupp att lösa komplexa problem och på ett tryggare och mer energigivande sätt ta er framåt i arbetet.

Under arbetets gång stärker du på samma gång din kompetens i en lärandeprocess tillsammans med andra och utvecklas till en mer medveten visuell konsument och kommunikatör. Jag stödjer dig och din arbetsgrupp oavsett var i landet ni befinner er.

spinna-garn2-maja-larsson

Sparad tid blir till mellanrum som berikar leveranser

Den tid jag spar in på resande ägnar jag åt löpturer i skog och mark, hantverk, förkovran och helt stilla filosoferande i min stora skogsträdgård, lyssnandes på tystheten.

I dessa mellanrum finner jag nya idéer och utvecklar samt förstärker befintliga tjänster och produkter. Jag kommer dessutom både friskare, starkare och gladare till arbetsmötena. Jag producerar visuellt material med högre kvalitet och kan ge deltagarna så mycket mer vid handledning och utbildning. Allt detta just för att jag har gott om tid för återhämtning och reflektion. Det ger skönt fokus, närvaro samt grundar det tålamod som tarvas för nogsamt arbete.

Visualisera en hållbar framtida livsmiljö

Att arbeta helt digitalt är inte minst vad jag som människa och egenföretagare ser som både mitt absoluta ansvar samt den största insatsen just jag kan göra för en hållbar framtida livsmiljö för djur, natur och människor.

– Jobbar du bara på distans nu?

– Ja, såklart.

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.