Hållbarhetspolicy

Även som egenföretagare kan jag göra skillnad. Jag vill arbeta på ett sätt som i det lilla ändå bidrar till att forma en framtida värld där vi alla, oavsett livsform, vill leva. Växter, djur och människor. 

Digital bildverkstad

Maja På Näsets digitala bildverkstad erbjuder dig tjänster och produkter som är tillgängliga oavsett var du befinner dig. Från ateljén och studion i skogen norr om Uppsala verkar jag runt om i hela världen. 

För dig som kund

Senaste digitala tekniken och leverans med högsta kvalitet

Du anlitar mig för uppdrag där du önskar en stark visuell gestaltning. Det kan vara en arbetsprocess, en tankemodell eller ett samtal som behöver konkretiseras och göras begripligt för inblandade parter. Det kan vara något du behöver kommunicera till omvärlden. Jag hjälper dig med visuell projektledning eller stärker er interna kompetens i visuell kommunikation. Jag producerar visuellt material med den senaste digitala tekniken och levererar bilder med högsta kvalitet. 

Min vilja är alltid att det visuella materialet du tar emot eller kompetensen du förvärvar, ska ge dig och din verksamhet värde, nytta och glädje under många år framöver.

Verktygen och den tekniska utrustningen jag investerat i är också noga utvalda för att hålla över lång tid framöver.

Skonsammare för vår miljö och kostnadseffektivt för dig

När du väljer att använda min digitala bildverkstad så betalar du bara för värdet jag levererar och du medverkar på samma gång till att vi inte belastar vår miljö på ett negativt sätt, genom icke nödvändiga transporter och eller resor.

Flexibelt, tillgängligt och med snabba leveranser

Att jag arbetar helt digitalt innebär också större flexibilitet för dig. Det är till exempel enkelt för oss att finna tider tillsammans så vi kan stämma av ett pågående arbete och du kan förvänta dig snabba leveranser då du behöver det.

Tjänster och produkter formade utifrån dina behov

När vi arbetar på distans så har vi tillgång till hela min studio och ateljé. Varje dag. Det här innebär att jag kan forma tjänster och produkter utifrån just dig och din verksamhets behov, istället för att jag begränsas till de verktyg jag kan lyckas få med mig på en arbetsresa. 

Här i bildverkstan kan jag arbeta med penna, pensel, papper, Apple Pencil eller skapa vektoriserade bilder och animationer på datorn. 

Du kan följa med mig in i ritprogrammen när jag delar min skärm med dig. Vi kan tillsammans justera, utveckla och ta arbetet vidare på ett enkelt sätt.

Här i bildverkstan finns inspelningsmöjligheter så jag kan läsa in en voice over eller spela in en film till dig. Jag kan hjälpa dig med manusarbetet. Vi kan skapa tygtryck eller laborera fram en ny grafisk profil för att stärka ditt varumärke. Alla verktyg är nära tillhands och det ger oss nästintill obegränsade möjligheter!

Utbildning och handledning

Du kan boka utbildningar och få handledning i en digital miljö. Som pedagog ser jag stora fördelar här. 

Innehåll kan delas upp på kortare pass anpassat efter din och din verksamhets behov och möjligheter. Uppgifter samt genomgångar kan läggas ut under en längre tid, vilket ger positiva effekter på inlärningen. Jag är noga med att ge tid för reflektion och lärande i en lugn miljö då vi arbetar digitalt. 

Kreativiteten, återhämtningen och utvecklingen 

Med bara några steg till ateljén om morgonen så finns tid kvar för fysisk träning, återhämtning och rekreation efter en arbetsdag. För mig är det här den bästa tänkbara grunden för ett kreativt arbete. Det är ute i det fria som dom goda idéerna kommer till mig. Du kan därför förvänta dig att tjänster och produkter ständigt får tid och rum att utvecklas och förbättras.

Det jag ger dig från den här platsen, från den digitala bildverkstan i skogen, innehåller allt det här. 


Vänligen,
Maja Larsson, Maja På Näset AB
hej@majalarsson.se

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.