Skapa ditt symbolbibliotek

En videokurs som hjälper dig att “Skapa ditt symbolbibliotek”. Fortbilda dig online för att stärka din visuella kompetens för framtiden.

Du köper, ser och ritar dig igenom din kurs tillsammans med mig, här på sajten. När du vill och varifrån som helst. Och – i din egen takt. Du tar paus och repeterar precis som du önskar. Kursen är tillgänglig i fjorton dagar.

Alla kurser har sin unika stil, jag tummar varken på innehållet eller den estetiska upplevelsen när jag skapar kurser till dig.

Jag vill också att det du lär dig tillsammans med mig är hållbart och något du tar med dig vidare i livet. Att du efter avslutad kurs äger kunskapen och gör den till din. 

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.