Bildmanus, ritad film för SKR

Pågående arbete om användarcentrering i skolan, tillsammans med Annika Agélii Genlott och Martin Holmberg på Sveriges Kommuner och Regioner. Just nu producerar vi en introduktionsfilm.

Förvaltning i rosa, skola i gult. Lösningen och vidare bästa lösningen! I filmen berättar vi också om Innovationsguidens 6 steg som deltagarna och teamen i projektet arbetar med.

Visuellt och pedagogiskt stöd och dokumentationsmaterial

Utöver ett flertal filmer, bildbanker med mera så skapar vi ett rikt visuellt och pedagogiskt stöd och dokumentationsmaterial på en gemensam digital anslagstavla på Miro. Det ger oss en bra överblick och kommer hjälpa oss när vi samlar ihop oss för summering och slutrapport.

Arbetet startade hösten 2021 och pågår fram till hösten 2022.

Skisser till bildmanus för introduktionsfilm

Rita som språk

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland. Du vet väl att alla kan rita?