Hälsning från ateljén i skogen

Emellanåt tar jag mig tid för eget skapande. Visningsytan är en plats för att samla olika uttryck, illustrationer och ritade filmer. Tråd och linje. Min ateljé i skogen, välkommen in. Här är alldeles lugnt och stilla.

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.