Bildverkstan

Här i Bildverkstan formar jag tjänster och produkter som möter dina behov. Jag stödjer din verksamhetsförändring med kreativt skapande och lärande.

Vi arbetar på distans. Jag sitter här i min ateljé och studio mitt i skogen och det innebär stor flexibilitet samt att jag kan leverera både snabbt och med högsta kvalitet. Det är ju för att jag har tillgång till allt mitt material och alla mina verktyg – varje dag!

Bildverkstans sajt är navet och har en väl genomtänkt struktur också den formad efter dina behov. På förstasidan finner du fyra områden för tjänster och produkter. Material, Produktion, Utbildning och Handledning.

https://vimeo.com/738248305

Tjänster och produkter

Material

Du kan arbeta självständigt med material av hög kvalitet genom att ladda ner bilder från Material och till exempel bygga din presentation eller skapa stöd för en workshop. Bilderna går att kombinera och finns i olika stilar och du kan välja om du vill ha svartvita bilder eller bilder i färg.

Produktion

Under Produktion kan du beställa visuellt material unikt för ditt företag eller organisation och väl anpassat för att stödja just det resultat och det tillstånd som du önskar skapa… på en webbsida, i en bok, för en årsredovisning, för en rapport, ett forskningsresultat ett visionsarbete eller för en internutbildning. Tillsammans hittar vi den form av gestaltning och det uttryck som passar just dina behov. Det kan vara att ta fram en bildbank, skapa sekvensbilder, scenarion, animationer eller film till exempel.

Utbildning

Utbildning, när du vill investera i kompetensförstärkning för att arbeta långsiktigt och hållbart med visuella uttryck. Genom att veta mer kommer du också ta klokare beslut i framtiden. När du förstår styrkan i visuell kommunikation och gestaltning kommer du kunna nå ut till dina mottagare på ett mer varierat och lättillgängligt sätt. Du kommer enkelt kunna skapa värdefullt innehåll själv men också stärka din beställarkompetens och göra mer välgrundade beslut när du köper in tjänster och produkter av extern part.

Handledning

Boka Handledning för att få visuellt stöd samt rådgivning vid strategi och visionsarbete, vid förändringsledning och i olika typer av kreativa processer. Få greppbart visuellt material under lärandeprocesser och samtal. Underlätta arbetet vid idégenerering och idéformulering och förvandla abstrakta tankar till konkreta tankemodeller och översiktsbilder.

Inspiration och förkovring

Visningsytan och Kunder

Jag har arbetat med visuell gestaltning i hela mitt liv och jag slutar aldrig att fascineras av krafter i bilder. I Bildverkstan så vill jag experimentera med och mellan olika material och uttryck för att möta mina kunders framtida behov. En del av det jag finner längs vägen delar jag med dig – på Visningsytan.

Du kan också låta dig inspireras av mina Kunder och tidigare uppdrag.

Rum för tankar

Längst ner på förstasidan finner du Rum för tankar. Det här är en plats som jag har skapat för att du i lugn och ro ska kunna ta del av mina texter, tankar och resonemang inom området.

Nu vet du mer om hur du kan använda Bildverkstans sajt, produkter och tjänster. Varmt välkommen!

bildverkstan-koncept-maja-pa-naset-maja-larsson

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.