Fantasin formar framtiden

Inom kort kommer din och min vardag inte se ut eller kännas som idag. Mycket kommer ha förändrats. Vi befinner oss mitt i den här förändringen och är själva en del av den. Du och jag. Fantasin, vår föreställningsförmåga, har tagit oss dit vi är idag. Hur tycker du att det blev och vart vill du nu?

Föreställningsförmågan ger oss möjlighet att förbereda oss på tänkbara och otänkbara framtidsscenarion. Fantasin är likt en testyta för dina idéer. Om du vill, en imaginär verkstad där du kan bygga tankeprototyper som kan underlätta för dig i framtida val. I din verkstad, kan du förbereda dig på vad som kan komma. Du kan med hänsyn till din omgivning välja och välja bort. Med en penna i handen kan du spegla dina tankar på ett papper och lättare reda i olika alternativ.

Fjaril-bildverkstan-maja-larsson-3

Det du väljer att förverkliga kommer också påverka den här ständigt pågående förändringen som vi alla är en del av. Om än du bara förändrar något litet i det mycket stora – det spelar roll! Alla val du gör påverkar det livsrum vi alla tillsammans delar. Växter, djur och människor.

Fantasin är alltså inget du ska vifta bort som något som inte är förankrat i verkligheten. Det är en förmåga du äger av en anledning och du behöver ta den på största allvar. Tänk efter. Vad vore du ens utan din fantasi?

Fantasi eller inbillningsförmåga är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen…

… Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap; det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker…

Fantasin är sinnet där vi möter allt. De saker som vi rör, ser och hör smälter samman till en “bild” i vår fantasi…

Fantasi, Wikipedia

Upptagen med att vara upptagen

Jag vet egentligen inte varför vi har så bråttom eller om det är någon som egentligen vet vart vi är på väg. Många är vi som känner stor oro för samhällsutvecklingen. I vår jakt på att effektivisera får vi allt mindre utrymme för reflektion. Och i ett med aktiviteter fullproppat schema blir det faktiskt helt omöjligt att tänka klart. Du blir upptagen med att vara upptagen. Den ena aktiviteten avlöser den andra och en dag läggs till en annan. När du plötsligt tittar upp från din smartphone är kanske världen förändrad på ett sätt som du aldrig medvetet valde.

Där finns en reell fara i att veckans alla dagar i kalendern är uppbokade. Tid att stanna upp finns inte. Tid att ifrågasätta finns inte. Tid att fantisera finns inte. Jag är rädd att vi på vägen förlorar tron på att vi själva är kapabla att hitta på, prova, forma och skapa. Att tänka på djupet kräver ett motstånd vi inte längre är vana vid och vi förvandlas istället till alltmer passiva konsumenter. För det är enklast så. Vi hinner ju inte annat.

Förändringarna som sker här, nu och idag liknar inget vi tidigare sett. “Det är ju såhär det är nu, man måste hänga med”. Men att säga så, det duger inte! Det är att frånsäga sig ansvaret som vi alla, var och en av oss bär. Ansvaret som medskapare av vår gemensamma framtid. Nej. Allt var inte bättre förr. Men allt var heller inte sämre förr.

För-evigt-liv i digital form

En vältränad fantasi ger dig rörliga tankebanor. Jag tror inte bara det kan göra nytta för dig, jag tror det är en avgörande förmåga för att du ska kunna navigera klokt genom en tid, som vi själva format på det vis att den nu kräver att vi också ändrar vårt sätt att leva. Ja, iallafall om vi ska kunna fortsätta bo på den här planeten. Och jag vet inte hur du känner, men jag stannar hellre här på jorden i den kropp jag fått och under den lilla tid jag har än jag transformeras över i något slags “för-evigt-liv” i digital form. Inte heller vill jag flytta ut i rymden och knata runt på månens karga yta för att klara livhanken. Det lockar mig inte det minsta. Jag vill bara fortsätta sitta på trappen utanför mitt torp, sticka ett par raggsockor och prata med fasanen som kommer för att äta lite havregryn under trädet. Det är bra så. Jag är nöjd. Det finns så mycket jag inte vill ha.

Fjaril-bildverkstan-maja-larsson-1

Jag ritar inte bilder

När jag möter en ny uppdragsgivare och berättar om vad jag gör i Bildverkstan så säger jag att jag egentligen inte ritar bilder. Det gör jag ju förstås. Men det är inte mitt fokus.

Skisserna, bilderna är mitt språk. Det är det verktyg jag lärt att använda för att underlätta för människor att förstå varandra, att greppa skeenden och komplext innehåll samt bli trygga i olika typer av förändringar. Skisserna och bilderna underlättar arbets- och lärandeprocesser genom att konkretisera det som händer inuti människor. Slutresultatet, bilderna, är därför bara en liten del av värdet. Den verkliga nyttan finner du i verkstan, i processen, där vi enas om en gemensam bild sprungen ur vår kollektiva föreställningsförmåga. Det här skänker robusthet till tagna beslut och underlättar för en grupp att ta mer resoluta steg framåt i en gemensamt vald riktning.

En fjäril landar på din axel

Tänk dig en motorväg som sprängts fram genom landskapet. Bred och säker. Utformad för snabba och effektiva transporter. Omgivningen närmast motorvägen är tillrättalagd och ger i stort sett samma intryck mil efter mil efter mil. Rastplatserna bjuder varken fågelkvitter eller frisk luft. Och om där fanns något att förundras över i vägkanten, så rusar vi fram i så hög hastighet så det går oss helt förbi. I den här fattiga miljön gör vi oss gärna upptagna med… ja, vadhelst. Kanske för att slippa påminnas om det där att saker faktiskt helt kan sakna mening och betydelse och det skrämmande i att snudda vid tanken att kanske ingen ens vet hur vi hamnade här och vart vi ska nu.

Tänk dig en skogsstig som slingrar sig fram genom en rik miljö med olika träd, växter och ett myllrande djurliv. Du hör sorlet från en liten bäck, fåglar som kvittrar och en fjäril landar på din axel. Du känner mjuk och skön mossa under dina fötter och andas härligt frisk och klar vårluft. Det här är en rik miljö som bestämt kräver av dig att stanna upp och förundras. Som upptar alla dina sinnen på en och samma gång. Här känner du att du tillhör. Här känner du att du är en del av något större. Du antar rimliga proportioner! Ödmjukt kommer du därför ta försiktigare steg framåt och i livet finns plötsligt plats för både eftertanke och fantasi.

Farmor, jag har tråkigt

För att göra plats för mer kreativa tankebanor behöver du utrymme. Och det spelar roll hur du utformar dina dagar. Vad du väljer att omge dig med. I vilken kontext du befinner dig i. Om du lyssnar till trafikbuller eller fågelkvitter. Det spelar roll.

Det spelar roll om du väljer bort och sakta ner.

Farmor, jag har tråkigt…

Ja, det är bra det… att du har lite tråkigt. Det är bra det.

Så sa barnbarnet och farmorn svarade lugnt. Jag har många gånger tänkt på det där, att det låg mycket klokskap i hennes svar. Det är faktiskt inte farligt att ha tråkigt. Det är högst nödvändigt. Om du ska kunna höra vad du tänker behöver det vara stilla runtom dig ibland. Du behöver tid. Du behöver plats. Och du behöver träna på att koncentrera dig. På att hålla kvar en tanke länge och stanna där. I din fantasi.

Du behöver ställa nödvändiga frågor om var du är, vart du är på väg och hur just du kan bidra till att också våra barn och barnbarn får liv värda att leva. Att det landar en fjäril också på ditt barnbarnsbarns axel.

Fjaril-bildverkstan-maja-larsson-2

Du behöver finna dig i att ha tomt, i att det inte hela tiden händer något. Du behöver rentav ha lite tråkigt för att greppa den där möjliga lösningen och göra det där viktiga valet för framtiden. Vi står inför mycket viktiga beslut nu, det vet du och det vet jag. Här finns fantastiska möjligheter men också stora risker. Låt oss fantisera om olika framtider, tänkbara och otänkbara. Låt oss skapa utrymme för klara tankar och kloka beslut.

Ja, så… Vad minns jag från den här dagen om ett år? Om fem? Det är en fråga som i sin enkelhet gör det lätt att sortera bort onödigt innehåll ur din vardag så du kan ägna mer tid åt det som är viktigt på riktigt. För att göra plats för fantasin som formar framtiden – boka av ett par möten i nästa vecka. Radera det där kontot på Instagram. Låt bli att klicka hem den där skjortan. Du har redan fem likadana i garderoben. Hämta en penna och ett papper. Forma dina egna idéer, dina egna tankar, dina möjligheter att göra ett avtryck värt känna stolthet över när du en dag tackar för dig och far ut i ingentinget, någontinget eller vem vet vad’et. Lämna inte över den fantastiska förmågan till någon annan.

Aktivera din föreställningsförmåga

Här följer några exempel på vad du kan göra för att träna upp din fantasi och aktivera din föreställningsförmåga…

  • Tänk dagligen på att livet är ändligt. (Det låter kanske dystert men det är det egentligen inte alls. Det är det som gör att allt får en mening.)
  • Gå ut i snillrik natur.
  • Radera sociala medier. 
  • Boka av onödiga möten.
  • Umgås med djur.
  • Umgås med barn.
  • Träna på att tåla tystnad.
  • Ha tråkigt.
  • Öva på att stanna kvar i tankemotstånd.
  • Fånga dina tankar med penna och papper.

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.