Skapa bilder med AI

Texten nedan i videoformat.

Jag delar i det här inlägget reflektioner kopplade till mina laborationer med att skapa hybridbilder med stöd av generativ AI. Jag har valt att kalla dom hybridbilder då jag skapar dom i en slags mixad process, i en loop mellan människa och maskin. Bildelementen tar form både “för hand”, främst då i digitala ritprogram, och med hjälp av en bildgenerator.

Processen för framtagandet av dessa hybridbilder kan se olika ut. Precis som när jag skapar bilder utan stöd av AI. Jag kan i det fallet exempelvis börja rita på papper, skanna det jag ritat och skicka det till min iPad. Där arbetar jag vidare med bilden i exempelvis ritappen Procreate. Efter det skriver jag kanske ut bilden för att arbeta vidare på den med flytande tusch vid mitt ljusbord. Därpå skannar jag återigen bilden och gör en sista bearbetning i till exempel Adobe Illustrator. Omständigt? Jo, alldeles väldigt! Men det förklarar hur en process i bildskapandet kan se ut. En mixad process.

Bildgeneratorn, ett verktyg till

Vanligtvis är jag inte så om mig och kring mig, utan arbetar direkt i ett digitalt ritverktyg. Men det händer faktiskt att jag tar lite “omvägar” när jag vill åt ett speciellt uttryck i linjerna som jag inte kan få till på annat vis. Processen när jag skapar bilder med stöd av AI är likadan. Bildgeneratorn är ett verktyg till i min studio och ateljé. Skaparprocessen är mycket lik den som jag precis beskrev. Ett slags utbyte av uttryck sker mellan mig och mina mål. Mellan min tanke, min hand och maskinen, där jag som bildskapare är den som tar beslut, väljer vägar och gör urval längs resan fram mot den färdiga bilden.

Jag känner hur gränser suddas ut medan jag arbetar. För var går egentligen gränsen mellan människa och maskin? När räknas min bild som handgjord? Vad lägger vi in i begreppet “handgjord” och vilka verktyg får inkluderas i det området? Visst är det spännande?

Riktlinjer och transparens

Vartefter jag använder den här tekniken och den utvecklas, noterar jag parallellt ner hur jag upplever arbetet, vilka frågor som uppstår och var tveksamheter kan finnas. Det här är en teknik som kommer förändra så mycket i vår värld. Om inte allt.

Det är viktigt att vara betänksam och fundera över hur jag som bildskapare förhåller mig till och använder den här tekniken. Den liknar inget tidigare förekommande och utvecklingen går fortare än vad vi kanske kan förstå.

På sidan Uppförandekod kan du läsa mer om hur jag arbetar med AI idag.

Tre exempel på hybridbilder

Här delar jag nu tre exempel på vad jag idag kallar hybridbilder. (Kanske är det bara för nu, när tekniken är ny?) Under varje exempel nedan finns en kort text som tillsammans med respektive time-lapse förklarar och visar hur jag gått tillväga i utformandet av bilden.

1. Vinterskog

Här visas en time-lapse över efterbearbetningen jag gjort av en AI-genererad bild. Bilden föreställer en skog om vintern. Den är genererad utifrån en referensbild (som jag själv ritat för hand) och med en utförlig prompt och därtill nogsamt valda inställningar i Adobe Firefly. Efterbearbetningen är sedan gjord för hand i ritappen Procreate på min iPad. Jag har “städat upp” bilden och förenklat former, färgfält samt rättat till perspektiv. Bildens färger är också korrigerade.

2. Fjäril

Det här är en skärminspelning av delar från efterarbetet jag gjorde med en AI-genererad bild. Den är likt tidigare “Vinterskog” genererad utifrån en handgjord referensbild. Jag gav Adobe Firefly en längre beskrivande prompt och valde noga inställningar som gav mig önskade resultat. Någon gång i alla loopar och varianter på genererade bilder föreslog Adobe Firefly en cirkelform som ram för bilden. Det där tyckte jag om och la till i min prompt.

Det här att en AI kan ge mig förslag är som jag ser det en förstärkning av min kreativitet och ett riktigt gott stöd i arbetet. Det är inspirerande att få förslag att ta ställning till, välja bort eller behålla. Men för att göra kloka val behöver jag vara uppmärksam och hela tiden använda min kompetens och erfarenhet samt stämma av att jag arbetar mot tänkt mål.

När jag hade genererat en bild som jag var tillräckligt nöjd med som grundmaterial, öppnade jag den i Adobe Illustrator och vektoriserade den. Jag såg igenom innehållet lite kvickt efter vektoriseringen och “städade upp den”.

Den delen av arbetet är alltid lite som en inventering, en inventering av bildens beståndsdelar. Samtidigt som jag städar ser jag vilka delar jag vill behålla, jag noterar vilka linjer som behöver justeras och var jag behöver skapa delar helt manuellt. Jag kan i det här läget också få idéer kring till exempel färgsättning. Det du ser i skärminspelningen nedan är delar av mitt vidare arbete med den lilla fjärilen. Arbetet med hela bilden, fjärilen i skogen, det blir nästa steg för mig och kanske dyker den bilden upp i resursen här på sajten när den är klar.

3. Människa, maskin

Det här är en time-lapse som visar hur jag skapade omslagsbilden för sidan Skapa bilder med AI här på sajten. Delar är genererade i Adobe Firefly, annat har jag ritat helt för hand. Du kan följa mitt arbete steg för steg nedan. Att skapa den här typen av hybridbilder påminner mycket om att arbeta med kollage där du klipper, klistrar och ritar… Skillnaden här är att du mer aktivt kan styra, bolla idéer och få stöd av en AI istället för av en vän eller kollega. Och så mycket roligare än den där begränsade bunten gamla tidningar? Arbetet kan loopa mellan mig som människa och maskinen tills dess jag som bildskapare känner mig nöjd med resultatet.

Var går gränsen, mellan den av maskinen skapade och den av människan skapade bilden?

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.