På gång – ny kurs på Moderskeppet

Är du nyfiken på hur du kan använda AI för att skapa bilder och visuellt material i ditt arbete? Jag skriver just nu på manuset för en ny kurs som, om allt går enligt planerna här, ska lanseras under hösten 2024 på Moderskeppet.

Texten nedan i videoformat.

Att skapa utbildningar är bland det mest meningsfulla jag vet. Att få dela med mig av min kunskap och erfarenhet som bildskapare och ge dig möjligheten att bredda ditt sätt att kommunicera, att skapa en plats och ett sammanhang där du får fördjupa dina kunskaper på området – ja, det finns inget roligare!

Naturligtvis vill jag inte avslöja för mycket av kursens upplägg och struktur nu (men du skulle bara veta så ivrig jag är att dela med mig av allt jag har här framför mig, på datorn i min ateljé).

Det jag ändå vill och kan berätta redan nu är att du som går kursen kommer få en förståelse för hur bildskapande med stöd av AI går till. Genom avgränsningar, en tydlig struktur och ett rikt stödmaterial kommer du kunna arbeta målmedvetet och i slutänden få det resultat du själv önskar. Jag leder dig genom hela arbetsprocessen: från det att du först bekantar dig med en AI bildgenerator, fram till dess att du kan spara ut bilder till en bildbank i den stil du själv önskar. Bildskapande med AI är ju så mycket mer än att ta del av automatiska resultat.

Mitt mål med kursen är att du, trots en teknik som förändras mycket snabbt, ska få med dig kunskap som håller över tid. Jag vill att du vid avslutad kurs står väl rustad att följa med utvecklingen på ett klokt sätt och att du utvecklat förmågan att använda teknikens möjligheter för att skapa värde och nytta i ditt arbete.

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.