Rita i arbetet – grundkurs

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr4900
Kom igång

Välkommen till en kurs för dig som snabbt vill komma igång och använda ritade bilder för att stärka kommunikationen i ditt arbete.

bildverkstan-maja-larsson

Kursens innehåll, övergripande

I den här kursen får du veta hur direkt kan komma igång och rita i arbetet. Du har mycket snart en start på ett alldeles eget symbolbibliotek. Du lär dig rita symboler utifrån fem enkla grundformer och kan efter kursen enkelt fylla på ditt bibliotek.

Vidare får du veta hur du kan använda symbolerna för att skapa sekvensbilder och scenarion, som stöd för en händelse eller ett tillstånd.

Efter kursen kan du röra dig fritt mellan det analoga och digitala bildskapandet. Utifrån vad du önskar åstadkomma på arbetet kan du göra kloka val när det kommer till gestaltningsteknik och du kan stödja din kommunikation med ett tydligt, kvickt och enkelt visuellt uttryck.

Kursen går inte igenom specifika appar eller vad du ska tänka på när du ritar digitalt. Men den ger en fingervisning om av vad som finns på marknaden och inspiration för att du som vill ska komma igång att rita med den digitala utrustning du har eller få ett beslutsunderlag för eventuella framtida investeringar. Du kan alltså ta del av den här kursen med endast penna och papper och ha full behållning av den.

Avsnitt

Analoga och digitala verktyg och material

Tillsammans tittar vi på lämpliga verktyg och material i ett avsnitt om det analoga respektive digitala.

Kort om filformat

Jag berättar kort om vilka filformat jag tycker du bör känna till och kunna använda om du arbetar med digitala bilder i arbetet.

Fota eller skanna en bild med mobilen

Du får lära dig hur du skannar din bild med mobilen för att kunna använda den i till exempel en presentation eller på en digital samarbetsyta under ett möte.

pennor-sv-f-analoga-verktyg-material-bildverkstan-maja-larsson

Rita symboler

Efter en överblick av verktyg och material får du lära dig att rita symboler utifrån enkla grundformer. Jag lär dig att rita kvickt och enkelt i ett kommunikativt starkt och enkelt manér som säger det mest nödvändiga direkt. Det för att också du som leder arbetsprocesser ska kunna rita men fortfarande behålla fokus på dina deltagare och det som händer i rummet.

Rita sekvensbilder

Du får i nästa steg lära dig att sätta samman symboler till sekvensbilder för att stödja din berättelse. Genom att dela upp ett kanske komplext skeende i separata delar, steg för steg, så underlättar du förståelsen hos betraktaren. Det här kan ge dig ett gott stöd i olika typer av arbets- och lärandeprocesser. Sekvensbilder kan stödja betraktaren eller deltagarens förståelse vilket i sin tur kan stärka motivation för till exempel ett förändrat arbetssätt.

Rita scenarion

Du får vidare lära dig att använda symboler tillsammans med bakgrundsbilder. De scenarion och miljöer du bygger upp kan på ett tydligt sätt beskriva en situation eller en känsla. En scen kan ge betraktaren en omedelbar förståelse för något du vill kommunicera. Det här är användbart till exempel då du ska beskriva ett nuläge (scen 1) och en förflyttning till ett önskat nyläge (scen 2). Du kan också ha gott stöd av den här gestaltningstekniken då du vill tydliggöra användarupplevelser kopplat till olika tjänster och produkter.

bildverkstan-kurs-rita-i-arbetet-maja-larsson

Tillämpning

Jag rundar av kursen med tips på hur du kan tillämpa dina nyförvärvade kunskaper. Du kommer kunna arbeta med visuellt stöd redan nästa dag på arbetet. Men självklart kommer du behöva träna upp muskelminnet under en tid framöver, öva och kanske också bygga på ditt symbolbibliotek. Genom att göra visualisering som en självklart arbetsverktyg så kommer du också i rask takt bli både tydligare och snabbare dina uttryck.

Om du vill ha stöd i arbetet med att utöka ditt symbolbibliotek kan jag rekommendera videokursen Skapa ditt symbolbibliotek.

Summering

I sista avsnittet gör du och jag en återblick och summerar vad jag gått igenom och vad du fått möjlighet att lära dig.

Rekommenderat upplägg av studier och arbetsinsats

Den här videokursen är totalt 40 minuter, fördelat över 12 avsnitt. Jag rekommenderar att du för bästa resultat ser kursen steg för steg uppdelad på några dagar. Då kan du repetera och låta kunskapen sjunka in på ett bättre sätt än att se allt i ett svep. 

Det här är en praktisk kurs. Du behöver öva för att förstå men också bygga ett muskelminne och fästa kunskapen i din kropp. Så, rita dig igenom kursen, pausa och repetera över flera dagar. Bara så kan du göra kunskapen till din. 

Jag uppskattar att din totala arbetsinsats under kursen blir ungefär två heldagars arbete.

bildverkstan-koncept-maja-pa-naset-maja-larsson