Film och animation

Ritad film och eller animation kan skapa ett starkt visuellt och pedagogiskt material anpassat för din målgrupp. Allt från enkla figurer till mer avancerade illustrationer kan forma ditt budskap och göra dig till en tydlig avsändare. Vi skapar alltid en effektiv produktionsgång tillsammans där ditt behov och vad du önskar åstadkomma med insatsen står i fokus. Maja På Näset hjälper dig med hela produktionen. En tillhörande bildbank eller animationsbank kan skapa igenkänning och ytterliga stärka din kommunikation. Du kan använda bildbanken och dina animationer när du skapar en presentation, som stöd för text på din webbsida och eller i digitala kanaler.

Såhär går det till

Du vill berätta om eller förklara något och tar kontakt med mig för att boka ett förutsättningslöst möte. Vi funderar igenom dina behov och säkerställer att formatet film är rätt och sätter ramar för arbetet. Du får en offert och efter du godkänt den så tar vi fram ett manus till filmen. När manuset är färdigt kan vi ha en film klar och levererad inom bara ett par veckor. Självklart får du vara delaktig hela vägen och har möjligheten att godkänna arbetet efter varje steg. Det för att vi lätt ska kunna korrigera längs vägen så vi blir helt nöjda. I leveransen följer också en bildbank och ibland också kortare delfilmer eller animationer.

Exempel på leveranser

 • Framtagande av stil, manér på bilder
 • Manus, skisser och storyboard
 • Berättarröst, musik
 • Animation och klipp
 • Textning, syntolkning
 • Tillhörande animationsbank
 • Tillhörande bildbank
 • Film

Exempel på ökad nytta för dig som kund

 • Rikare media
 • Stärkt varumärke
 • Ökad tillgänglighet
 • Pedagogiskt berättande
 • Innehållsrik kommunikation
 • Tidsbesparande och effektivt
 • Beskrivningar av komplexitet

Maja är lyhörd för våra behov och smidig att samarbeta med, oavsett om våra förfrågningar är väldigt konkreta eller mer abstrakta och öppna för tolkningar. Med en tydligt kommunicerad process guidas vi som kund tryggt från beställning till leverans, oavsett om vår förfrågan kommer i god tid eller med kort varsel. Illustrationerna som Maja har gjort till oss som ideell förening med begränsade ekonomiska resurser har skapat stort värde. Med dem kan vi lättare kommunicera vårt budskap, och vi känner oss proffsiga och seriösa. 

Linn Lichtermann, Community Manager Ebbepark, Programledare för podden Framtidens arbetsliv, Ordförande, Mindshift Östergötland

Exempel: Ritad film om hållbarhet

En film producerad tillsammans med Upplandsbygd, Leader Sverige. Filmen är en del i en större kommunikationsinsats vi gjort kring “Hållbarhetsspindeln”. Hållbarhetsspindeln är en modell framtagen för att stödja personer som vänder sig till Upplandsbygd för att söka stöd för ett projekt eller en idé. Här kan du se hela filmen


Exempel: Ritade filmer om demokrati, kort klipp ur film

RUM, Riksorganisationen för unga musikanter, tar i samarbete med Maja På Näset fram ett flertal ritade filmer för att stödja en intern utbildning om demokrati för unga. Till filmerna bygger vi också, för att skapa igenkänning, upp ett rikt material av symboler och bilder som används på andra sätt i utbildningen, i tryckt material såväl som på webben. I RUM’s filmer får vi träffa Emil, Fatima, Hanna, Jack, Jonas, Lisa och Navid – alla personas, karaktärer som noga formades i ett inledande arbete för att de på ett bra sätt skulle spegla verksamheten runtom i landet. 


Exempel: Animerad utbildning, korta klipp ur film

Tillsammans med Friskis&Svettis producerades korta och enkla animationer som användes internt i en grundutbildning för ledare och tränare. Vi ville skapa en levande och lustfylld utbildning med innehåll som skulle engagera kursdeltagarna. En “stenåldersfilur” fick i olika scener levandegöra Friskis&Svettis tankar och resonemang kring hälsa, näringslära och mat kopplat till hur vår livsmiljö på många sätt drastiskt har ändrats sedan stenåldern.