Fönstermålning | produktionen från analogt till digitalt

Till ett byggföretag i Göteborg idéskissar jag fram och producerar illustrationer som ska uppföras på fyra stora skyltfönster i lokaler som står till försäljning. När livet så tillåter ska jag resa ner och måla fönstren för hand. Men fram tills dess så ska kunden såklart få möjlighet att använda illustrationerna på andra sätt. 

maja-på-näset-fönstermålning
Det här är en av delbilderna jag börjat med. Och den ska tillsammans med många andra delbilder sen sättas samman för stora fönstermålningar på fyra skyltfönster i Göteborg. Jag gör original i tusch för det så skönt känsliga i det analoga. Och för ron och friden att arbeta med det greppbara. 

Ett arbetssätt som bjuder in kunden
I nästa steg vektoriserar jag delbilderna och kan efter det arbeta med monteringen digitalt. Det blir  då enkelt att skicka filer vidare till kund – men arbetssättet bjuder också in till att lägga pusslet tillsammans. Det är lekfullt, mjukt och ger oss möjligheten att känna oss fram till rätt bilder och rätt koncept tillsammans. Kunden och jag. 

Fönstermålning – jag målar på fri hand 
Sen, när livet tillåter, ska jag åka och måla upp det här på plats på de fyra fönstren i Göteborg. På fri hand, men med de digitala illustrationerna att utgå ifrån.

Kunden kan också använda materialet på fler sätt
Men i väntan på det kan kunden använda materialet på många andra sätt i den digitala världen. I annonsering, i utskick, i broschyrer och på sin webbsida till exempel. Så tänker jag. ⁣

Projektet gör jag i samarbete med Maria Essung. ⁣


Vill du ha handledning eller stöd i kreativa processer? Har du ett fönster eller en vägg som du skulle vilja använda på ett bättre sätt? Maila mig gärna, jag erbjuder dig både handledning, utbildning och produktion. Varmt välkommen! 

maja-på-näset-fönstermålning