Graphic recording – Norrbottens Läns Landsting

Innan sommaren tog vid reste jag upp till Luleå och träffade personal från Norrbottens Läns Landsting. Jag stöttade workshop-ledaren och gruppernas arbete runt visioner inför 2035 – med ritade bilder. Såhär såg arbetet ut.
Jag ritade i appen Procreate på min iPadPro. Med iPad’en hade jag möjlighet att röra mig runt bland grupperna under dagen. Och sedan, vid summeringarna i helgrupp, kunde jag enkelt koppla upp mig till projektorn så vi tillsammans kunde ta del av bilderna, mötesanteckningarna och ha dessa som stöd vid diskussionerna. En del summeringar gjorde jag också live, alltså jag ritade under samtalets gång med iPad’en inkopplad till projektorn.

Så mycket roligare än PowerPoint!

“Så mycket roligare än PowerPoint” sa flera av deltagarna. Ja, det blir ju det. När vi skapar bilden som summerar samtalet, i realtid – och tillsammans. För då förstår och känner alla bilden. Alla äger bilden. Det abstrakta samtalet blir konkret. Klart det engagerar!
norrbottens-lans-landsting-graphic recordingnorrbottens-lans-landsting-graphic recordingnorrbottens-lans-landsting-graphic recordingnorrbottens-lans-landsting-graphic recordingnorrbottens-lans-landsting-graphic recording