Graphic recording på Grand Hotel med Stronghold och Britny

Andra giget på anrika Grand Hotel i Stockholm. Denna gång en guldskimrande graphic recording tillsammans med Stronghold och på uppdrag av byrån Britny.
Den här gången var jag diskret placerad längst bak i salen och

skapade anteckningarna, graphic recording’en, i Procreate på iPadPro när jag lyssnade på föredragen som hölls på scen. Mikael AhlströmGlobal Speaker & Digital Entrepreneur. Owner & CEO of Sprout Park, Britny, The Park. Part owner of Hyper Island & SUP46, inspirerade med framtidsgissningar och pratade bland annat om vikten att vara föränderlig, att se bortom logotyper och fokusera på beteenden i omvärlden. Mycket inspirerande ord som lockade fram många skratt i salen. Kolsyra!


I pauserna visades mina illustrationer för att summera föregående pass. Under en break out-session fotograferade jag deltagarnas arbete och infogade dessa foton i mina illustrationer. Det skapar igenkänning och närhet. Det ger också en fin effekt att blanda foto och illustration tycker jag. Illustrationen kommer nu användas som dokumentation av dagen, skickas ut digitalt men kanske också printas i stort format. Delar av den stora summeringen sparar jag ut till en bildbank.