Havs och vattenmyndigheten använder graphic recording i sin rapport

Såhär kan du använda fotodokumentation av graphic recording, (liveteckning) från ditt möte eller konferens i en rapport eller sammanfattning. Fotodokumentationen bjuder jag alltid på och du använder bilderna fritt precis som du vill utan extra kostnad.


Havs- och vattenmyndigheten​ sammanfattade Havs och vattenforum 2015 såhär… Hela pdf-en finns att ladda ner här.