Kunskap och utbildning

Engagerande och inkluderande lärande är viktigt när vi skapar en utbildning inom visuell kommunikation för din verksamhet. Med betoning på det praktiska arbetet och ett aktivt deltagande kommer såväl individ som grupp utvecklas på bästa sätt. En utbildning kan med fördel delas upp på flera korta träffar där deltagarna däremellan arbetar med uppgifter på egen hand. Utbildningar hålls online via Zoom, Teams eller i videoformat där du själv väljer tid, datum och studietakt.

Exempel på ökad nytta för dig som kund:

 • Hållbart
 • Platsneutralt
 • Kundanpassning
 • Kostnadseffektivt
 • Verksamhetsutveckling
 • Inkluderande och delaktighet
 • Lärande, kompetensförstärkning
 • Utvecklad beställarkompetens

Utbildning online

Kurser skräddarsys efter ditt behov. Exempel på kurser för individuell handledning eller mindre grupper:

 • Graphic recording
 • Grafisk facilitering
 • Visuell kommunikation
 • Skisstekniker, teckning (digitalt, analogt)
 • Pedagogisk visualisering (Miro, Padlet, Mural mm.)
 • Analogt och digitalt bildarbete
 • Skapa bilder med stöd av AI
 • Skapa enkla animationer och berättande filmer (Procreate Dreams)
 • Skapa snyggare och tydligare presentationer

Videokurser

Skapa ditt symbolbibliotek

Rita i arbetet, grundkurs

Rita i arbetet, fortsättningskurs