Kunskap och utbildning

Engagerande och inkluderande lärande är viktigt när vi skapar en utbildning inom visuell kommunikation för din verksamhet. Med betoning på det praktiska arbetet och ett aktivt deltagande kommer såväl individ som grupp utvecklas på bästa sätt. En utbildning kan med fördel delas upp på flera korta träffar där deltagarna däremellan arbetar med uppgifter på egen hand. Utbildningar hålls online via Zoom, Teams eller i videoformat där du själv väljer tid, datum och studietakt.

Såhär går det till

Vi bokar ett förutsättningslöst möte och ser igenom ditt behov av stöd och utbildning inom visuell kommunikation. Du får i mötet möjlighet att ställa frågor och jag i min tur kan berätta om min bakgrund som pedagog, min kompetens och mina tidigare erfarenheter av att skapa och hålla utbildningar.

Vi gör ett skräddarsytt upplägg utifrån dina och/eller din arbetsgrupps behov och jag återkommer med en offert inom kort. Efter godkänd offert följer vi överenskommen utbildningsplan. I en tillåtande, lärande och kreativ miljö stärker du din och/eller din arbetsgrupps kompetens på området.

Du kan också välja att ta del av videokurserna här på sajten. Videokurserna kan du gå närsomhelst och varifrån som helst, men dom kan också vara ett fint komplement till en skräddarsydd utbildning.

Exempel på ökad nytta för dig som kund

 • Hållbart
 • Platsneutralt
 • Kundanpassning
 • Kostnadseffektivt
 • Verksamhetsutveckling
 • Inkluderande och delaktighet
 • Lärande, kompetensförstärkning
 • Utvecklad beställarkompetens

Utbildning online

Kurser skräddarsys efter ditt behov. Exempel på kurser för individuell handledning eller mindre grupper:

 • Graphic recording
 • Grafisk facilitering
 • Visuell kommunikation
 • Skisstekniker, teckning (digitalt, analogt)
 • Pedagogisk visualisering (Miro, Padlet, Mural mm.)
 • Analogt och digitalt bildarbete
 • Skapa bilder med stöd av AI
 • Skapa enkla animationer och berättande filmer (Procreate Dreams)
 • Skapa snyggare och tydligare presentationer

Videokurser

Skapa ditt symbolbibliotek

Rita i arbetet, grundkurs

Rita i arbetet, fortsättningskurs