Produktion

Visuellt material som stöd för lärande, arbetsprocesser och tydlig kommunikation.

Ritade bilder mitt i prick

Att arbeta med ritade bilder ger dig möjligheten att skala bort överflödig information och fokusera på det viktigaste. Den ritade bilden ger dig friheten att leka med proportioner, kombinera symboler och skapa helt unika sammanhang.

Lång tankekedja eller fokus?

Ett foto innehåller ofta mycket information och hjärnan börjar så fort vi ser en bild att koda av och sortera upp innehållet. Du associerar till tidigare erfarenheter och bildar dig en uppfattning, får en känsla. Och det väldigt direkt! Ofta kan det bli en lång tankekedja utifrån ett foto. Ibland är det kanske precis vad du vill – men andra gånger vill du behålla fokus hos betraktaren.