Resurs

Materialbanken med bilder, skisser, symboler, bakgrunder och mallar är nu en kostnadsfri resurs.
Välkommen in och se vad du kan ha användning för i ditt arbete!

The image bank, sketches, symbols, backgrounds and templates is open source. Feel free to explore and discover how visualization can benefit your work!
hej@majalarsson.se