Skapa bilder med AI

Utvecklingen av den artificiella intelligensen innebär stora förändringar inom bildskapandet. Du kan enkelt skapa egna bilder genom olika AI-tjänster på webben genom att exempelvis använda en tjänst som överför text till bild.

Det ska erkännas att jag som bildskapare känt ett visst motstånd i det här nya sättet att skapa bilder. Bildernas kvalitet är i nuläget inte heller alltid så bra eller vad användaren önskar. Men tekniken utvecklas snabbt och resultaten kommer snart vara långt bättre än de är idag. Det här är en möjlighet vi ska ta vara på. Både för att öka kvaliteten i vårt arbete men också för att göra det mer effektivt när det går.

Såhär går det till

Vi ses för ett förutsättningslöst möte och stämmer av vad du behöver i din visuella kommunikation. Det kan exempelvis vara att ta fram en väl sammanhängande bild- eller symbolbank. Du är nyfiken på vad AI-tekniken kan innebära för dig vid en sådan beställning och vi ser tillsammans igenom möjliga upplägg. AI kan ju vara allt från ett stöd på vägen till att vara verktyget vi väljer för hela arbetsprocessen. Vi kan använda en AI bildgenerator för att ta fram idéer och skisser i en gemensam workshop innan jag ritar rent materialet helt för hand. Vi kan också landa i ett mittemellan och ta fram hybridbilder där vissa delar är genererade av AI och andra är ritade för hand.

Du kan oavsett vara helt trygg med att jag lyssnar in och tar hänsyn till just dina behov och önskemål och att jag följer det vi tillsammans kommer överens om. AI-tekniken är ny och många känner en osäkerhet kring om och isåfall på vilket sätt vi kan använda den. Tillsammans kan vi här ta lagoma steg framåt och lära för att stå väl rustade för morgondagen.

Exempel på leveranser

 • Hybridbilder / kollage
 • AI-genererade bilder som underlag och skisser
 • Rådgivning kring bildurval, användning och tillämpning
 • Framtagande av riktlinjer och manual för AI-genererade bilder
 • Sammanställning av material till visuella sammanhang och helheter
 • Effektivt arbete med moderna bildverktyg

Exempel på ökad nytta för dig som kund

 • Lärande
 • Inkluderande
 • Större bredd i materialet
 • Effektivt i tid och kostnad
 • Ökad potential för innovation
 • Förstärkning av beställarkompetens

AI-genererade bilder

Jag är nyfiken och lär gärna nytt. I mitt laborerande har jag funnit delar i mina arbetsprocesser där jag mer än gärna nyttjar den nya teknikens potential. Jag använder därför redan idag AI som en förstärkning i mitt dagliga arbete.

Nu vill jag också erbjuda dig som kund stöd inom det här området. Både för att du ska kunna förstå var ni kan ha nytta av AI för visuellt stöd och bildskapande, men också för att integrera det i mina uppdrag så att vi utnyttjar den tekniska utvecklingens möjligheter.

Du, jag eller samarbete i arbetsgrupp?

Exempelvis kan en arbetsprocess nu inkludera att ta fram AI-genererade bilder som underlag eller skisser för oss att arbeta vidare utifrån. Antingen tar du själv med hjälp av AI fram underlag och förslag som du skickar mig. Eller så stödjer jag dig i det arbetet. Vi kan också ses i en digital verkstad och arbeta fram bilder tillsammans i en mindre arbetsgrupp. I nästa steg kan jag förfina resultaten och skapa kollage eller hybridbilder där materialet förstärks av handgjorda illustrationer. Du kan också få rådgivning kring urval, användning och tillämpning av AI-genererade bilder för att nå ett resultat som svarar mot dina behov och där bildmaterialet också skapar väl fungerande visuella sammanhang och helheter.

Har du andra behov?

Hör av dig så hjälps vi åt att skapa det material som du behöver! Den nya tidens arbetsgrupp blir du som kund, jag som kreatör och pedagog samt teknikens nya möjligheter via AI.

Tips!

Om du inte tidigare provat att skapa bilder med hjälp av AI så kan du exempelvis testa Adobe Firefly.