Daniel Lantz, Beat funktion 

Maja har lyckats med det svåra att fånga tonen hos musiken och förmedlat den via sina fantastiska illustrationer. Hennes omslag präglas av starka motiv med fängslande detaljrikedom, suggestiva färgval och i vårt fall eftersträvansvärd känsla för psykedelia. Sedan dag 1 har hon jobbat strukturerat, tillmötesgående och effektivt.