Kristoffer Sydlén och Hans Palmqvist, IF Metall

Maja lyckades förverkliga och förbättra vår idé trots en mycket snäv tidsplan. Resultatet blev så mycket bättre än vi kunde föreställa oss. Majas kunskap, skicklighet, samarbetsförmåga och nyfikenhet över att förstå vår organisation var en starkt bidragande orsak.