Sofia Falk, VD & grundare Wiminvest

Maja har bidragit till att skapa produkter, filmer & workshopmaterial, som kommer bidra till ett systemskifte kring hur stora privata globala företag engageras i och arbetar med att få fler kvinnor till operativa chefspositioner. Hon har hjälpt Wiminvest att på 90 minuter kunna få en koncernlednings buy-in i jämställdhetsfrågan, identifiera vad de behöver göra för att förändra och göra det mätbart. Tack Maja för att du hjälpt oss att kunna skapa en värld där all potential tas tillvara.