TJÄNSTER

Utbildning, handledning och stöd genom ritade bilder

Tillsammans med mig kan du se, utforska, uttrycka och kommunicera genom ritade bilder. Jag stödjer din verksamhetsförändring med kreativt skapande och lärande. Det komplexa och svårfångade blir greppbart och konkret. Ett stöd för givande och meningsfulla möten.

maja-på-näset

Kurser och utbildningar
Ritakurs grund
Ritakurs fördjupning
Texta för hand
Lär genom att rita
Led genom att rita
Berätta genom att rita
Rita på iPad
Skissteknik
Intryck – Uttryck
Visuell kommunikation
Rita analogt/ digitalt
Kreativ verkstad

Handledning, stöd
Kreativa processer
Visionsarbete
Strategiarbete
Förändringsledning
Design

Produktion
Konceptutveckling
Illustration, stilla och rörligt

Butik
Bildbank
Böcker

Bakgund
Utbildad pedagog. Studier vid universitet och konstskolor. Arbete inom skola och utbildning, ledningsgruppsarbete samt projektledning och kommunikationsarbete inom det digitala. Maja På Näset AB sedan 2012.