Uppförandekod

I Maja På Näset AB arbetar jag från en väl förankrad värdegrund som också inkluderar hur jag bemöter och hanterar dig som kund. Det är några praktiska och etiska riktlinjer för hur jag genomför mina uppdrag för att du som kund ska känna dig trygg och få ett så bra bemötande som möjligt. Det är en del av den kvalitet och professionalitet som jag vill ha i mitt arbete och i min relation till dig som kund.

Uppförandekoden kommuniceras för att du ska veta vad du investerar din tid, din energi och dina pengar i när du väljer Maja På Näset som leverantör och samarbetspartner för tjänster och produkter inom områden som visuell pedagogik och visualisering. Maja På Näsets uppförandekod grundar sig på bolagets värderingar och kan sammanfattas som: 

  • Hållbart och robust
  • Lärande och inkluderande
  • Kreativt och utforskande
  • Relevant och genuint

Maja På Näset strävar efter långsiktiga samarbeten som ger tid och plats för ett hållbart och robust arbete. Jag är noga med att hålla överenskommelser och leverera inom avtalade tidsplaner. Verksamheten främjar vidare allas lika värde och stödjer en inkluderande och lärande miljö där rum för kreativt utforskande finns. En grundvärdering för mig är också att resultatet av det gemensamma arbetet blir relevant, av hög kvalitet och genuint. 

Affärsetik

Lagar, föreskrifter och internationella konventioner

Maja På Näset följer lagar och internationella konventioner, vilket innebär att alltid respektera och hålla sig till den lagstiftning och de föreskrifter som är relevanta för verksamheten. 

Affärsrelationer

Ärliga och öppna relationer med affärspartner och tredje part är en självklarhet. Maja På Näset lever upp till åtaganden och respekterar de överenskommelser som ingåtts. Genom tydliga rutiner kopplade till olika arbets- och lärandeprocesser kan du som kund känna dig trygg genom hela processen, från första idéskiss till utförande och leverans. Maja På Näset strävar efter precisa och snabba leveranser till högsta kvalitet där du som kund samtidigt också får plats att utvecklas, lära och förstå. Detta för att du på bästa sätt ska kunna använda ditt material eller din nyförvärvade kunskap.

Kommunikationsplattformar

Maja På Näsets verksamhetskommunikation sker uteslutande på den egna sajten majalarsson.se samt i utskick via epost vid några få tillfällen per år. Genom att nogsamt välja ut endast de plattformar där Maja På Näset har full kontroll över kommunikationen, samt i vilket sammanhang den presenteras, säkerställs att bolaget kan agera på önskvärt sätt med grund i sina värderingar. 

Artificiell intelligens

När jag skapar bilder med stöd av AI använder jag alltid mina egna skapade bilder som referensbilder och underlag. 

I mina tjänster och produkter finns en tydlig uppdelning där jag berättar vilket visuellt material som är skapat helt för hand och vilket som skapats helt eller delvis med stöd av AI. Du som kund kan alltså känna dig helt trygg med att jag alltid anger om något är skapat med hjälp av AI.

Jag använder ibland AI för att förbättra eller översätta texter relaterade till produkter och tjänster här på sajten. Jag använder aldrig AI i mina inlägg på bloggen och inte heller i fotografiskt material. 

Du som kund kan vara trygg med att jag aldrig laddar upp information jag fått av dig eller dina personliga uppgifter i några AI-verktyg. 

Mänskliga rättigheter

Maja På Näset stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet. Likabehandling och samma möjligheter gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

Hälsa och säkerhet i arbetet

Då jag arbetar helt på distans finns utrymme för fysisk träning, återhämtning och rekreation. För mig är det här den bästa tänkbara grunden för kreativt arbete, för det är ute i det fria som de bästa idéerna kommer till mig. Det garanterar dig som kund och eller samarbetspartner leveranser av tjänster och produkter med högsta kvalitet. Det innebär också att du som kund kan förvänta dig att både tjänster och produkter ständigt utvecklas och förbättras. 

Miljöansvar

Maja På Näset erbjuder tjänster och produkter till kunder runtom i hela världen. Arbetet utförs med grund i bolagets hållbarhetspolicy

När du väljer Maja På Näset som din leverantör och samarbetspartner för tjänster och produkter inom det visuella området betalar du bara för värdet som levereras. Du medverkar på samma gång till att reducera negativ miljöpåverkan från icke nödvändiga transporter och eller resor.

Du kan också känna dig trygg med att de verktyg och den tekniska utrustning jag investerat i också är noga utvalda för att hålla över lång tid framöver. Maja På Näset levererar produkter och tjänster som ämnar ge dig och din verksamhet värde, nytta och glädje under många år framöver.

hallbarhetspolicy-maja-larsson-bildverkstan

Vänligen, Maja Larsson
Maja På Näset AB
hej@majalarsson.se