Utbildning i grafisk facilitering med Riksantikvarieämbetet

RAÄ ville kapacitetsbygga internt och genom visuell kommunikation som stöd i arbetet kunna kommunicera samt leda processer med ytterligare en dimension. RAÄ önskade börja stödja arbetet internt i verksamhetsplanering och projekt. Externt önskade man skapa mer engagerande föreläsningsserier och webbinarier, samt utveckla arbetet med grafisk facilitering i nätverk.

Kursupplägg med brygga i lärandet

Vi träffades vid två tillfällen där en uppgift att arbeta med på hemmaplan i verksamheten fungerade som brygga mellan våra digitala verkstäder. En brygga i lärandet med syftet att deltagarna skulle fortsätta rita för att kommunicera direkt efter första tillfället. Helst samma eftermiddag! Med en konkret uppgift önskade jag att gruppen skulle fortsätta öva och ta till sig ett nytt arbetssätt och forma det efter verksamhetens behov.

För att kunna kommunicera med ritade bilder så behövs en gnutta mod, rätt verktyg och medveten teknik. En struktur för att knäcka ritakoden och förstås, tid till att öva.

Trygghet i ditt unika formspråk ger tydligare kommunikation

Ja, tid behövs. För att träna upp muskelminnet men också för att hitta rätt både i material och formspråk. Var och en har vi vårat unika uttryck, lika unikt som vårat kroppsspråk. Och att finna en trygghet i det egna formspråket är viktigt för att du ska bli tydlig, kunna vila i en god struktur och lugnt och säkert kunna rita inför andra.

Symbolbibliotek och bildberättelser

Deltagarna fick efter kreativa och lekfulla övningar som uppvärmning börja arbetet med att ta fram ett bibliotek av symboler relevanta för var och en i gruppen. Vi arbetade med att kommunicera känslor och riktningar.

Ritade symboler var för sig räcker en bit, men måste sedan kunna sättas samman till bildberättelser och deltagarna förkovrade sig i olika typer av flöden.

Mer värdefulla möten på distans med ritade bilder

Vi skissade också tillsammans på hur vi kan skapa mer värdefulla möten på distans genom att använda visuell kommunikation. Om hur vi kan stödja samtal med grafiska mallar. Och vi pratade om vikten av low tech i high tech.

Kurshäften för repetition och vidare intern kunskapsdelning

Det var så gott att se hur deltagarna efter våra två digitala verkstäder och en del övande däremellan hade gjort ritandet till sitt. Med sig har gruppen nu två kurshäften, skapade utifrån våra två digitala verkstäder. För repetition men också för vidare intern kunskapsdelning.

Många var idéerna på hur gruppen nu ska ta det här vidare. Och jag hoppas få titta in i ett skede längre fram, kanske för att fördjupa kunskaperna och ge arbetet en extra skjuts vidare.

Två kurshäften till RAÄ som pdf’er. För repetition samt vidare kunskapsdelning internt.

Jag älskar att rita, men det finns ingenting som slår när jag ser andra återta bildspråket och göra det till sitt igen. Det är ren arbetslycka!

Börja i det bekanta

Ett tillvägagångssätt jag rekommenderar när du ska skapa en bildberättelse är…

  • att börja i det bekanta ( för de flesta är det i texten, orden och meningarna)
  • sedan bena upp berättelsen i olika delar
  • därefter bildsätta del för del på separata pappersark
  • prova olika flöden med delbilderna för att se vilket som lämpar sig bäst
  • och så slutligen skapa din bildberättelse i det flöde som passar bäst

Testa du också

Låt dig inspireras av några bilder från RAÄ’s workshop och testa du också.

  • Vad vill du berätta?
  • I vilken ordning?
  • Vilka delar är viktiga att bildsätta?
  • På vilket sätt vill du berätta just detta?
  • Vilket flöde blir bäst för just denna berättelse?

Boka digital verkstad i visuell kommunikation?

Rita som språk

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland. Du vet väl att alla kan rita?