Grafisk facilitering

Att leda greppbart

Genom att stödja samtal, berättelser, och diskussioner genom visuellt material så gör du innehållet tydligare.

Det som är tydligt och greppbart ger gruppen en trygghet som i sin tur gör att alla som deltar verkligen kommer kunna bidra redan från start.

Du kan förmedla ramar och hållpunkter genom att förbereda visuellt material och utnyttja rummet på bästa sätt under tiden ni ses.

Trygga resultat

Och har du tänkt på att du redan innan mötet kan påverka och stödja? Du kan genom att skicka ut visuellt material i förväg tydligt kommunicera en problemställning eller ett mål med mötet.

Om deltagarna känner till innehållet, upplägget och vad som förväntas att dom ska bidra med så kommer tankar och idéer så smått redan börjat ta form. Alla kommer väl förberedda och kan tryggt börja arbeta tillsammans.

Kursinnehåll

  • Rita enkla symboler kvickt
  • Texta tydligt, skapa ditt egna alfabet
  • Materialkunskap, tips på eget grundkit
  • Skapa en lugn eller aktiv arbetsyta
  • Arbeta med deltagare/ publik
  • Sätt samman olika färgpaletter
  • Disposition av arbetsytor
  • Rum och sammanhang
  • Visuellt stödmaterial