Graphic recording

Rita bilder som dokumentation

Att ta säkra och välgrundade beslut gällande innehåll och form är viktigt för att du ska kunna dokumentera ett möte på ett givande och meningsfullt sätt.

En mötesanteckning i form av bilder och ord i kombination ger, om det är väl utfört, ett mycket gott stöd för alla slags möten.

I den här kursen lär du dig att balansera innehållet i en genomtänkt disposition. Du lär dig att anpassa ditt upplägg för olika tillfällen, syften och behov.

Du får i den här utbildningen träna upp din förmåga att lyssna och sålla ut det viktigaste i ett innehåll. Och sedan sammanfatta det kvickt och prydligt i ritade bilder och ord.

Alla typer av möten

Du kommer efter utbildningen kunna rita och sammanfatta alla typer av möten.

 • små och stora konferenser
 • utbildningar
 • workshops
 • samtal
 • diskussioner
 • föreläsningar

Kursinnehåll

 • lyssna och sålla
 • val av arbetssätt
 • att skapa tillstånd
 • tempo och manér
 • analogt och digitalt
 • rummet, mottagaren
 • rita kvickt och enkelt
 • att rita live inför andra
 • tips för att texta tydligt
 • symbolspråk, metaforer
 • disposition av arbetsytor
 • balans och dynamik i bilder
 • nyckelord och symbolbilder
 • spara, dela, användning, leverans

Varje möte är unikt och kräver lyhördhet och att man vet vilket val av upplägg som blir bäst för kunden. Vissa möten består av ett par personer, andra är stora konferenser med tusen personer i publiken.