Visuell kommunikation

Stramt lekfullt

En del texter kan kommunicera lika direkt som bilder. Logotyper rör sig i gränslandet mellan ord och bild.

Du kan läsa vad det står, men logotypen skapar med sitt form och färgspråk samtidigt en känsla i dig. Alldeles direkt fångar du stramt och korrekt eller lekfullt och mjukt.

Texter kan såklart också förmedla känslor men kräver som oftast mer tid och engagemang från läsaren.

Kombinerar du ord, bild, färg och form medvetet och tar hänsyn till allt som påverkar runtom så är du antagligen en av dom där som når fram.

Skumma och utforska

Som du vet varierar komplexiteten i olika budskap. I ord och i bilder. Det påverkar naturligtvis hur direkt tolkningen sker. Det handlar också om hur mycket information som ryms på en yta.

Du kan vid ett tillfälle läsa något på ytan, skumma en text eller skumma en bild. En annan gång tar du dig mer tid och utforskar innehållet.

Kursinnehåll

  • Symbolspråk
  • Sammanhang
  • Fysiska miljön
  • Visuellt och verbalt
  • Individ, grupp, kultur
  • Bokstäver, ord, texter
  • Bilder, ett globalt språk
  • Färg, form och budskap
  • Fotografier – ritade bilder