Vetenskap och allmänhet

Vetenskap för alla i en förändrad värld, VA-dagen 2020

En forskarkonferens på distans med liv och rörelse. Där levande musik skapade rum för reflektion och där mina ritade bilder fick stödja deltagarnas tankar.

Vi kan inte rakt av kopiera en fysisk konferens eller ett fysiskt möte och klistra in i en digital form. Att mötas digitalt är en pedagogisk utmaning sa Bengt Kristensson Uggla – men med möjligheter vi inte ens kunnat föreställa oss innan omständigheterna krävde en rejäl skjuts i digital utveckling.

Och för de med vilja och mod att testa ett nytt arbetssätt finns det mycket att upptäcka.

Levande digitala möten

Ett par inslag under eftermiddagen handlade just om hur man förvandlat två fysiska konferenser till digitala då pandemin bröt ut.

Klimatforskare från hela världen möttes digitalt istället, med fantastiska resultat. En konferens om kommunikation i forskarvärlden likaså. Till dig som är nyfiken och vågar lämna punktlistor, text och långa sittningar kommer här kunskapsdelning på det området från VA-dagen.

Tips för verkligt bra distansmöten

 • Ta många pauser
 • Variera arbetssätten
 • Aktivera olika sinnen
 • Arbeta med interaktion
 • Dela upp dagen i korta pass
 • Dela upp arbetet i mindre grupper
 • Använd digitala anslagstavlor, tex Padlet
 • Inga långa genomgångar eller föreläsningar
 • Lita på deltagarnas vilja att skapa tillsammans
 • Ha roligt, våga vara mänskliga, bjud på er själva
 • Förbered “scenen”, tänk på bakgrund och val av kläder
 • Aktivera deltagarna med fysisk rörelse och vila från statiskt sittande
 • Digitala studiebesök? Kan du dela miljöer som annars inte går att besöka?

Och jag önskar själv lägga till:

 • Sträck ut rummet och tiden – ge deltagarna ett visuellt stöd både innan, under och efter mötet.

Visuell kommunikation som stöd vid distansmöten

Rent praktiskt går det till så att jag är med via en digital möteslänk. Jag skärmdelar min iPad eller mailar bilder vartefter de blir klara, till tekniker eller annan person med en dator som kan delas i det digitala mötesrummet.

På konferens i skogen

Här nedan ser du en bild från min ateljé belägen i skogen norr om Uppsala varifrån jag är med på alla digitala möten och håller mina kurser. Jag är uppkopplad på Zoom på min dator och framför mig har jag min iPad som jag ritar på. Jag skärmdelar eller mailar alltså bilder direkt ifrån min iPad.

Igår delades mina bilder vid konferensens inledning, efter pausmusiken och vid konferensens slut. Bilderna finns nu att ladda ner på vadagen.se.

VA-dagen-illustratör-maja-larsson
Bakgrunden, den svarta bilden är skärmdelning från min iPad och ritappen Procreate, bilden på mig är i Zoom i mötesrummet.