Visualisera forsknings- kommunikation och enhetsarbete med SLU

I två pågående uppdrag för SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, arbetar jag med att visualisera visioner. I det ena för ett arbete kring bättre forskningskommunikation – en visionsbild med 1-årsperspektiv och en med 5-årsperspektiv. I det andra uppdraget arbetar vi fram enhetens vision.

Vi har för båda dessa uppdrag träffats i digitala workshops för att tillsammans diskutera, skissa och arbeta fram grundbilderna för respektive visionsbild.

Jag har efter våra workshops sedan sorterat, strukturerat skisserna och ritat rent delar innan vi på nytt har träffats och tagit arbetet vidare tillsammans.

Inkluderande arbetssätt som formar visionsbilder med värde

Alla i gruppen har varit med och skapat innehållet och “äger” därför bilderna. Jag har lyssnat, ställt frågor och tolkat genom att skissa i realtid. Minnet av det här gemensamma arbetet, diskussionerna och vad gruppen enats om är sedan fäst i bilderna. Vi har enats om en gemensam tolkning av visionen och varje bildelement i sig är en krok för minnet.

Det här arbetssättet formar bilder jag omöjligt kunnat leverera endast som extern part, där jag som underlag bara hade fått ett textdokument eller en kortare brief över telefon med chefen.

Just att bilderna istället tar avstamp från samtal med dom som faktiskt ska göra jobbet sen, ja det skapar ett verkligt värde och blir till bilder som kan ge reell nytta i arbetet framåt.

Jag ska nu färdigställa visionsbilderna efter en sista återkoppling från grupperna. Bilderna i sig är värdefulla. Men det största värdet finns, om du frågar mig, i det gemensamma bild-arbetet.

Exempel från arbetsprocessen med enhetens visionsbild

Rita som språk

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland. Du vet väl att alla kan rita?