Visualisera Hållbart Helsingborg

Hållbart Helsingborg är ett initiativ från Sensus och Rädda Barnen och samlar olika aktörer som alla vill samskapa för ett tryggare, mer inkluderande och hållbart Helsingborg.


Utbildare, illustratör och graphic recorder

Jag har fram till nu medverkat i en rad olika roller för att visualisera Hållbart Helsingborg.

  • utbildare – internt kunskapslyft i visuell kommunikation och rita som språk
  • illustratör – tagit fram en rad olika illustrationer och bildbank
  • graphic recorder – medverkat vid digitalt möte och ritat samtalen i realtid

Rita som språk

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland. Du vet väl att alla kan rita?