Visuell processledning

Ett effektivt arbetssätt för olika projektaktiviteter är visuell processledning. Det skapar fördjupande samarbetsformer och resulterar i kraftfulla beskrivningar och leveranser av hög kvalitet. Om ni vill förklara komplexa sammanhang eller fördjupa en fråga kan detta arbetssätt också vara en bra lösning. Det kan användas i allt från arbeten som handlar om att ta fram tidiga idéer via koncept till färdiga lösningar eller stöd för arbetsprocesser. Genom interaktiva moment och laborativa delar involveras hela arbetsgruppen. Den visuella arbetsytan skapar överblick, fördjupad förståelse och bidrar med inkludering där alla deltagares kunskap och förmågor tillvaratas.

Exempel på leveranser:

 • Visionsarbete
 • Visuell förändringsledning
 • Konceptutveckling
 • Stöd i mål- och strategiarbete
 • Stöd i tjänste- och produktutveckling
 • Idégenerering och idéformulering

Exempel på ökad nytta för dig som kund:

 • Lärande
 • Spårbarhet
 • Kommunikation
 • Effektivt arbete
 • Hög leveranskvalitet
 • Bättre samarbete

Ett fantastiskt bra, formaliserat men ändå högst flexibelt, samarbete. Vi är oerhört nöjda med samarbetet från början till slut och så även med leveransen. Vi vill gärna understryka vikten av ledning och stöd från Maja gällande själva processen där vi samverkat på ett sätt som gjort att vi hela tiden behövt ställa kritiska frågor till oss själva kring den produkt vi tänkt oss. Det i sin tur har gjort att kvalitén på slutprodukten ökat. 

Annika Agélii Genlott, fil.dr med fokus på digitalisering i skolorganisationer, Sveriges kommuner och regioner

Exempel: Metodhandbok

Tillsammans med Upplandsbygd, Leader Sverige producerade Maja På Näset en metodhandbok, en version för tryck och en version som interaktiv pdf. Metodhandboken har vi utformat med syftet att uppmuntra till och underlätta vid ett ansökningsförfarande. Metodboken ska också effektivisera det administrativa arbetet internt på Upplandsbygd då den som söker stöd för sitt projekt har kommit längre med sin ansökan innan denne tar kontakt med Upplandsbygd. Leveransen är redigerbar för kunden som på egen hand kan göra mindre ändringar i texten vartefter arbetet utvecklas över tid.

© Upplandsbygd, Leader Sverige

Exempel: Styrning och ledning

I projektet “Styrsam – styrning och ledning i samverkan” arbetade jag tillsammans med en arbetsgrupp från avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR. Vi tog fram ett digert visuellt processtöd i form av personas, bildbank, symbolbank samt filmer för att stödja kommunikationen. Jag byggde en visuell arbetskarta för att vi med kort om tid skulle kunna arbeta effektivt. Genom god överblick av målgrupp, produktions- och tidsplan kunde vi skapa samsyn, ta kloka beslut och trygga steg framåt mot slutleveransen.

©SKR