Visuell processledning

Ett effektivt arbetssätt för olika projektaktiviteter är visuell processledning. Det skapar fördjupande samarbetsformer och resulterar i kraftfulla beskrivningar och leveranser av hög kvalitet. Om ni vill förklara komplexa sammanhang eller fördjupa en fråga kan detta arbetssätt också vara en bra lösning. Det kan användas i allt från arbeten som handlar om att ta fram tidiga idéer via koncept till färdiga lösningar eller stöd för arbetsprocesser. Genom interaktiva moment och laborativa delar involveras hela arbetsgruppen. Den visuella arbetsytan skapar överblick, fördjupad förståelse och bidrar med inkludering där alla deltagares kunskap och förmågor tillvaratas.

Leverans för stöd vid exempelvis:

  • Visionsarbete
  • Mål och strategiarbete
  • Förändringsledning
  • Tjänste- och produktutveckling
  • Konceptutveckling
  • Idégenerering och idéformulering

metodhandbok-upplandsbygd-maja-pa-naset

Exempel: Metodhandbok

Tillsammans med Upplandsbygd, Leader Sverige producerade Maja På Näset en metodhandbok, en version för tryck och en version som interaktiv pdf. Metodhandboken har vi utformat med syftet att uppmuntra till och underlätta vid ett ansökningsförfarande. Metodboken ska också effektivisera det administrativa arbetet internt på Upplandsbygd då den som söker stöd för sitt projekt har kommit längre med sin ansökan innan denne tar kontakt med Upplandsbygd. Leveransen är redigerbar för kunden som på egen hand kan göra mindre ändringar i texten vartefter arbetet utvecklas över tid.

styrsam-process-visuellt-stod-maja-pa-naset-skr

Exempel: Styrning och ledning

I projektet “Styrsam – styrning och ledning i samverkan” arbetade jag tillsammans med en arbetsgrupp från avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR. Vi tog fram ett digert visuellt processtöd i form av personas, bildbank, symbolbank samt filmer för att stödja kommunikationen. Jag byggde en visuell arbetskarta för att vi med kort om tid skulle kunna arbeta effektivt. Genom god överblick av målgrupp, produktions- och tidsplan kunde vi skapa samsyn, ta kloka beslut och trygga steg framåt mot slutleveransen.