Visualisera tankemodeller

Skapar du rutor och pilar i Word, PowerPoint eller Miro för att förklara en process? Upptäck styrkan i att rita dina tankemodeller för hand istället.

I höst håller jag en utbildning för behandlare hos Mendeleo. I samband med det här har vi tillsammans sett över några vanliga mallar som används av psykologer och terapeuter. Jag har sedan översatt dessa till ritade bilder och arbetsmallar.

Som det upplevs på riktigt, i den fysiska världen

Du ser resultatet av arbetet nedan och kan, om du vill jämföra, googla alternativa mallar och se vad du finner. Om du googlar som jag – ja då hittar du många rutor och pilar. Det behöver inte vara fel, men jag tycker nog att de enklaste ritade bilder förmår förmedla en närmare känsla till hur det kan upplevas på riktigt, i den fysiska världen.

Du kan själv prova att greppa pennan nästa gång du behöver rita upp ett flöde, en process eller en struktur.

Jag behöver ofta rutor och pilar. Men jag ritar dom helst för hand. Det blir närmare så.

En penna kan röra sig helt fritt över arbetsytan. Helt obehindrat! Du kommer, genom att byta arbetssätt, åt all frihet du behöver för att forma en stark visuell tankemodell.

Om du vill rita dina tankemodeller så kanske du hittar några tips när du läser om min arbetsgång…

Arbetsgång

Jag skissar för att känna mig fram, med stöd i någon form av underlag. Det kan vara en struktur jag fångar i ett samtal, eller en tidigare använd modell som inte “känns rätt” för min uppdragsgivare. Jag vrider och vänder på delarna och prova olika placeringar, flöden och riktningar. Under tiden jag skissar och ritar så ställer jag frågor till mig själv. Till exempel…

  • Hur blir det här begripligt och när känns det rätt i förhållande till verkligheten?
  • Vilka bildkomponenter behöver flödet eller modellen innehålla?
  • Kopplat till målgruppen för tankemodellen – saknas någon information?
  • Är linjernas uttryck samt valda färger det bäst för just det här budskapet?
  • Kan jag stryka något för att bli ännu tydligare?

I nästa steg kompletterar jag med ord för att styra tolkning och läsriktning av ytan. Sen ställer jag alla frågorna ovan på nytt… och sen några till.

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.