Såhär skapar vi en ritad film

Kommunikation i digitala kanaler? Skapa en ritad film och placera den i ett relevant sammanhang, med omkringliggande tydlig text och förklarande bilder. På så vis får du enkelt ett fint och varierat material som stödjer informations och kunskapsinhämtningen hos dina besökare.

Det digitala fönstret lämpar sig inte så väl för endast långa och tunga texter, det vet vi. Därför kan det vara bra att fundera på alternativa sätt att paketera ditt budskap. Kanske kan du genom en ritad film och tillhörande bildbank motivera besökaren att fördjupa sig i dina mer djupgående texter i nästa steg, när du fångat hens intresse.

Som pedagog vet jag att det är klokt att erbjuda flera olika sätt att ta till sig kunskap på. Vi lär på olika sätt allesammans och ju fler sinnen vi aktiverar – ju bättre. Vi lär faktiskt med hela kroppen!

Låt oss se, höra och känna dina ord.

Genom att bildsätta din berättelse kan du nå fler med ditt budskap

Kombinera text med en mänsklig röst och rörlig bild. Plocka ut stillbilder från filmen till en bildbank och arbeta med igenkänning på olika plattformar, vid presentationer och eller i utbildningssammanhang. Att skapa en ritad film är enkelt.

Din film är klar på ett par veckor

Jag står för hela produktionen, från första pennstreck till animation, klipp och leverans. Behöver du hjälp att skriva manus? Hitta rätt musik eller spela in voice over? Då ordnar jag det från min studio här i skogen norr om Uppsala. För att fler ska kunna ta del av din film erbjuder jag också textning samt syntolkning.

En film på ett par minuter tar oftast två till fyra veckor att producera, det inkluderat idémöten, manusskrivande och korrvändor. Svårare än så är det faktiskt inte.

Filmproduktion arbetsgång

 • Du har något du vill berätta
 • Vi skapar ett manus och en god berättarstruktur tillsammans
 • Jag ritar ett bildmanus och vi putsar ytterligare på manuset
 • Vi spelar in en voice over och väljer musik
 • Jag ritar scener som du får godkänna
 • Jag animerar scener och klipper filmen
 • Jag textar filmen och ordnar med syntolkning om du önskar det
 • Jag levererar din film!
 • Vi tar fram en bildbank med tillhörande bilder
 • Du delar din film i digitala kanaler och bäddar in den på din sajt
 • Du kanske visar filmen på konferensen eller mötet också…
 • Du använder tillhörande bildbank för att stärka kommunikation i text och tal

Tips. Vi berättar gärna saker i kronologisk ordning. Från början till slut. Först hände det och sen hände det och därefter det och sen det… och det och det och det… Inte så roligt, eller hur? Testa att ändra ordningen i din berättelse för att öka intresset!

Välkommen till mig med din berättelse och din filmidé!

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.