Visuell förändringsledning

Jag stödjer er i arbetet under förändringsprocessen genom min kompetens i kommunikation, projektledning, visuell kommunikation och gestaltning.

Jag erbjuder konsultation vid framtagande av kommunikationsplan samt utformning av utbildningsinsatser. Det kan inkludera framtagande av en grafisk profil som på bästa sätt stödjer det tillstånd och läge vi önskar nå. Visuell gestaltning av mål, visioner och värdeord är viktigt för att skapa en tydlig och gemensam grund att ta arbetet vidare ifrån.

Visuellt och pedagogiskt noga utformade möten och workshops, med till exempel visuell gestaltning av processer och arbetsmodeller underlättar förståelsen för den förändring av arbetssätt och den förflyttning av tankesätt som krävs.

För att säkerställa en engagerande och inkluderande lärandeprocess som genomsyrar hela organisationen och befäster ett nytt arbetssätt, där alla får vara delaktiga, arbetar vi tillsammans från start till mål.

maja-larsson-illustrator-pedagog-kommunikator-projektledare-maja-pa-naset-ab

Kunskapsbrev

Läs och lär om visuell kommunikation i ett brev som du får någon gång ibland.